Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 cty tnhh phát triển tm xnk kim olong 28/10/2020 18/11/2020
2 cty cp miniverse 28/10/2020 18/11/2020
3 cty tnhh âm nhạc rễ cây sài gòn 28/10/2020 18/11/2020
4 cty tnhh giao nhận xnk khoa nguyên thảo 28/10/2020 18/11/2020
5 cty tnhh xây dựng nội thất hoa gỗ 28/10/2020 18/11/2020
6 Phùng Kim Nhân 28/10/2020
7 NGUYỄN HỮU HUY HOÀNG 28/10/2020 02/11/2020
8 HOÀNG VĂN HÙNG 28/10/2020 29/10/2020
9 Đường Thị Mỹ Hằng 28/10/2020 23/10/2020
10 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 28/10/2020 29/10/2020