Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ THÚY HẰNG 28/10/2020 06/11/2020
2 BÙI THỊ BÔNG 28/10/2020 11/11/2020
3 BÙI THỊ BÔNG 28/10/2020 29/10/2020
4 ĐỖ THỊ LỘC 28/10/2020 29/10/2020
5 CAO NHƯ Ý 28/10/2020 29/10/2020
6 LÊ THỊ LAN 28/10/2020
7 cty tnhh xây dựng nội thất hoa gỗ 28/10/2020 18/11/2020
8 cty cp miniverse 28/10/2020 18/11/2020
9 cty tnhh phát triển tm xnk kim olong 28/10/2020 18/11/2020
10 cty tnhh giao nhận xnk khoa nguyên thảo 28/10/2020 18/11/2020