Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Thị Thúy Việt 23/09/2019 25/09/2019
2 QUÁCH NGỌC BÍCH 23/09/2019
3 TRIỆU KHẢ MẪN 23/09/2019
4 LÊ THỊ BÉ 23/09/2019
5 TA VUONG MINH-DHL 23/09/2019 02/10/2019
6 TRẦN THỊ CẨM TÚ 23/09/2019
7 TRAN THI THAO VY-DHL 23/09/2019 02/10/2019
8 CÔNG TY TNHH AVENUE TO SUCCESS-DHL 23/09/2019 02/10/2019
9 Vầy Lệ Nhi 23/09/2019 25/09/2019
10 SERVICES FOR EDUCATION CONSULTANCY-DHL 23/09/2019 02/10/2019