Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÝ THỊ HUỀ 11/05/2021 14/05/2021
2 Võ Ngọc Hồng Nhung 11/05/2021
3 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VƯƠNG KHANG 11/05/2021
4 Phạm Như Quỳnh 11/05/2021
5 LÝ HỒNG PHÚC 11/05/2021
6 Nguyễn Minh Khánh 11/05/2021
7 Nguyễn Phương Nhi 11/05/2021
8 Nguyễn bá năng 11/05/2021
9 HOÀNG ĐỨC ANH 11/05/2021
10 Nguyễn bá năng 11/05/2021