Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DNTN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO PHÚC 12/05/2021
2 NGUYỄN VĂN DỰ 12/05/2021
3 NGÔ VĂN MINH 12/05/2021
4 Nguyễn Thế Phương 12/05/2021
5 CÔNG TY TNHH CITI SPORTS 12/05/2021
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH 12/05/2021
7 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 12/05/2021 13/05/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 12/05/2021 21/05/2021
9 Nguyễn Thị Hương 12/05/2021 16/06/2021
10 Mai Quốc Chính 12/05/2021 03/06/2021