Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chu T Thanh Bình 16/05/2022 19/05/2022
3 Chu T Thanh Bình 16/05/2022 19/05/2022
4 Ms Tuyết Vân 16/05/2022 19/05/2022
5 Ms Tuyết Vân 16/05/2022 19/05/2022
6 Nguyễn Văn Tiến 16/05/2022 29/06/2022
7 ĐÀO HUY ANH 16/05/2022 20/05/2022
8 BÙI ÂU PHƯƠNG 16/05/2022 07/06/2022
9 PHẠM THỊ THANH THƯ 16/05/2022 23/05/2022
10 PHAN THỊ KIM HƯỜNG 16/05/2022 29/06/2022