Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 28/10/2021
3 TRƯƠNG PHƯỚC RI 28/10/2021
4 nguyễn thị mỹ hòa 28/10/2021
5 Nguyễn Thị Hoài Thu 28/10/2021
6 Đoàn Dương 28/10/2021
7 Trần Quốc Khoa 28/10/2021
8 TRẦN LỆ TRÚC QUỲNH 28/10/2021
9 Đoàn Dương Toàn 28/10/2021
10 NGUYỄN QUANG PHỤC 28/10/2021