Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LE THI VU HANG 26/01/2022
3 Nguyễn Thị Điểm 26/01/2022
4 Nguyễn Thị Thanh Nga 26/01/2022
5 Nguyễn Minh Khánh 26/01/2022
6 Nguyễn Thị Điểm 26/01/2022
7 LÊ ANH HOÀNG 26/01/2022
8 Nguyễn Thị Lệ 26/01/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 26/01/2022 23/02/2022
10 PHAN THỊ THANH HẬU 26/01/2022