Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN HUYỀN HÂN 23/05/2022
3 Trần Anh Dũng 23/05/2022
4 Huỳnh Nhật Tuấn 23/05/2022
5 NGUYEN THI HONG ANH 23/05/2022
6 Phạm Văn Hiền 23/05/2022
7 Nguyễn Tấn Hoàn Phong 23/05/2022
8 CAO THỊ NHÀI 23/05/2022
9 Trần Thị Ánh Tuyết 23/05/2022
10 Nguyễn Minh Đạt 23/05/2022