Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thị Thúy Như 24/10/2019
2 TAM BUI-UPS 24/10/2019 04/11/2019
3 AZI CHINEDU-DHL 24/10/2019 04/11/2019
4 MR. LE THANH TUNG-DHL 24/10/2019 04/11/2019
5 Nguyễn Thị Kim Cúc 24/10/2019
6 trần kim thắm 24/10/2019 30/10/2019
7 NGUYỄN THỊ THẢO TRÂM 24/10/2019
8 NGUYEN ANH DAO-DHL 24/10/2019 04/11/2019
9 PHAN ĐÌNH VIỆT 24/10/2019
10 Nguyễn Thị Kim Cúc 24/10/2019