Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MAI VINH QUANG 18/05/2022
3 NGUYỄN THỊ LOAN 18/05/2022
4 TRẦN VĂN THI 18/05/2022
5 nguyen thi can thuy 18/05/2022
6 NHỜ HỦY HỒ SƠ 18/05/2022
7 Nguyễn Thị Hòa 18/05/2022
8 LÊ BẠCH ĐẰNG 18/05/2022 23/05/2022
9 VŨ THÀNH ĐÔNG 18/05/2022
10 Dương Tuyên 18/05/2022