Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Quốc Anh 19/05/2022
3 TRỊNH HỒNG LIÊN 19/05/2022
4 CÔNG TY TNHH CYFLUENT VIỆT NAM 19/05/2022
5 Nguyễn Thị Bình An 19/05/2022
6 LÊ BÙI HUỲNH YẾN 19/05/2022
7 NGUYỄN ĐỨC BÌNH- NGUYỄN THỊ KIM LOAN 19/05/2022
8 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
9 Hoàng Khắc Huy 19/05/2022 26/05/2022
10 Thái Nguyễn Hoàng Yến Oanh 19/05/2022