Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 24/07/2019 29/07/2019
2 Nguyễn Trung Kiên 24/07/2019
3 ĐOÀN ĐÌNH KHANG 24/07/2019
4 BÙI THANH HIỀN 24/07/2019
5 Trần Thị Phượng 24/07/2019 15/08/2019
6 LÊ THỊ THANH HỒNG 24/07/2019 26/07/2019
7 Công Ty Cổ Phần NDMREAL 24/07/2019 02/08/2019
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA 24/07/2019 26/07/2019
9 Lê Thị Bình 24/07/2019 29/07/2019
10 NGUYỄN THỊ NGÂN 24/07/2019 29/07/2019