Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trương Kim Ngân 23/05/2022
3 TRẦN TỐ CHÂU 23/05/2022
4 Nguyễn Hoàng Ân 23/05/2022
5 Nguyễn Viết Vũ 23/05/2022
6 ĐẶNG NGỌC HÀ 23/05/2022
7 Vương thị kiều nga 23/05/2022
8 Hoàng Thiên Ân 23/05/2022
9 TRUONG BUU NGỌC 23/05/2022
10 Phạm Như Quỳnh 23/05/2022