Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 21/09/2021
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/09/2021 28/09/2021
3 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/09/2021 28/09/2021
4 Phuong thi nguyet 21/09/2021
5 Nguyễn Thị Bảo Sương 21/09/2021
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/09/2021 28/09/2021
7 ĐÀO THỊ DIỆU 21/09/2021
8 LÂM VI TOÀN 21/09/2021
9 chị diễm 21/09/2021 12/10/2021
10 NGÔ THỊ HIỀN 21/09/2021