Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 LÊ ANH HOÀNG 30/11/2021
4 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 30/11/2021
5 THAI THI KIM QUY 30/11/2021
6 ĐỖ THỊ VÂN ANH 30/11/2021
7 NGUYỄN VĂN DŨNG 30/11/2021 06/12/2021
8 PHẠM THANH TÂM 30/11/2021
9 THẠCH ÚT 30/11/2021
10 VƯƠNG ĐỖ HOÀNG NGÂN 30/11/2021