Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG LIỆU VIỆT ĐỨC 08/12/2021
3 HUỲNH THỊ THÚY HẰNG 08/12/2021
4 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên 08/12/2021 23/12/2021
5 Lâm Kim Thu 08/12/2021
6 FATIMAH 08/12/2021
7 Lâm Kim Thu 08/12/2021
8 NGUYỄN THỊ NĂM 08/12/2021 14/12/2021
9 BÙI THÁI HÒA 08/12/2021 14/12/2021
10 Lâm Kim Thu 08/12/2021