Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ HÙNG MẠNH 17/10/2021
2 TRƯƠNG VĂN TIẾN 17/10/2021
3 Trần Đức Hoàng 17/10/2021
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/10/2021
5 Trần Đức Hoàng 17/10/2021
6 Nguyện VĂN DŨNG 17/10/2021
7 Nguyễn Minh Thuận 17/10/2021
8 NGUYỄN THANH TÂM 17/10/2021
9 Nguyễn Phú Thành 17/10/2021
10 Nguyễn Thị Hương Giang 17/10/2021