Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/05/2020
2 Nguyễn Thị Thanh Hương 27/05/2020
3 PHAN BÍCH NGỌC 27/05/2020
4 Phan Huỳnh Xuân Nhi 27/05/2020
5 HÀ THỊ MINH NGUYỆT 27/05/2020
6 Công ty TNHH MTV SOTRANS LOGISTICS 27/05/2020
7 Bùi Thị Ngoan 27/05/2020
8 Phùng Thế Phú 27/05/2020 28/05/2020
9 Vũ Như Hồng 27/05/2020
10 NGUYỄN TAM TÂN 27/05/2020 17/06/2020