Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ VĂN NGOC 23/10/2021
3 CTY CỔ PHẦN TDS 23/10/2021 01/11/2021
4 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN 23/10/2021 01/11/2021
5 DƯƠNG NHẬT HOÀNH ANH 23/10/2021
6 NGUYỄN VĂN KHOAN 23/10/2021 01/11/2021
7 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUNG MINH 23/10/2021 01/11/2021
8 LƯU THIẾU THÁI 23/10/2021 08/11/2021
9 Trịnh Quốc Toàn 23/10/2021 08/11/2021
10 CHỊ MAI 23/10/2021 01/11/2021