Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn hầu phước duy 11/04/2021
2 NGUYỄN CÁT VŨ 11/04/2021
3 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
4 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
5 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
6 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
7 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
8 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
9 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 11/04/2021 15/04/2021
10 Phan Hồng Hạnh 11/04/2021 22/04/2021