Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021
2 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
3 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
4 Nguyễn Minh Khánh 17/06/2021 28/06/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC THANH 17/06/2021
6 Nguyễn Huy Tiến 17/06/2021 19/07/2021
7 CÔNG TY TNHH SỢI HẠ LONG 17/06/2021 07/07/2021
8 Phạm Như Quỳnh 17/06/2021 28/06/2021
9 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Phát 17/06/2021 19/07/2021
10 TRẦN VĂN THI 17/06/2021 28/06/2021