Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Văn Thị Mỹ Linh 20/05/2022
3 Lâm Kim Thu 20/05/2022
4 CTY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH DUY 20/05/2022
5 Ngô Đình Ngọc Mai 20/05/2022
6 Trần Hoàng Thanh Tú 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/05/2022
8 NGUYỄN THỊ THỦY 20/05/2022
9 Đàm Kiêu 20/05/2022
10 Nguyễn Hoàng Việt 20/05/2022