Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 vòng mi lan 19/05/2022
3 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
4 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 19/05/2022
5 HỒ THỊ THẢO 19/05/2022
6 Phan Thị Huyền 19/05/2022
7 PHẠM MINH ĐỨC 19/05/2022 20/05/2022
8 NGÔ ĐÌNH VŨ 19/05/2022 20/05/2022
9 ĐỖ THANH BÌNH 19/05/2022 02/06/2022
10 LÊ VĂN TRƯỜNG 19/05/2022 20/05/2022