Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ SƠN 08/12/2021
3 NGÔ THỊ TRANG 08/12/2021
4 Trần Thị Hải Yến 08/12/2021
5 Huỳnh Thị Lụa 08/12/2021
6 Phạm Thị Ninh 08/12/2021
7 ĐỖ LAN CHI 08/12/2021
8 TRẦN VĂN HỮU 08/12/2021
9 TRƯƠNG THỊ MAI 08/12/2021
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 08/12/2021