Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả 09/12/2021 14/12/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 09/12/2021 24/12/2021
5 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả 09/12/2021 14/12/2021
6 Nguyễn Thị Nga 09/12/2021 20/12/2021
7 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả 09/12/2021 14/12/2021
8 Nguyễn Thị Nụ 09/12/2021 14/12/2021
9 TRẦN VĂN ĐÔNG 09/12/2021 30/12/2021
10 Trần Phước Lộc 09/12/2021 14/12/2021