Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ HẰNG 27/09/2022
3 NGUYỄN THÀNH LONG 27/09/2022
4 Lê Thị Kim Vân 27/09/2022
5 Trần Thị Ngọc Dung 27/09/2022
6 TẠ ANH CHƯƠNG 27/09/2022
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 27/09/2022
8 NGUYỄN VỊ KIM HÙNG 27/09/2022
9 MA KHÁNH THY 27/09/2022
10 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 27/09/2022