Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN PHƯƠNG 28/09/2021
2 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 28/09/2021
3 TRÌNH THỊ MINH THƯ 28/09/2021
4 Nguyễn Quốc Thống 28/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 28/09/2021
6 Trần Thị Ngọc Dung 28/09/2021
7 Đinh Ngọc Huấn 28/09/2021
8 LÊ THỊ HẠNH HOA 28/09/2021
9 TRẦN HƯƠNG DẠ THẢO 28/09/2021
10 Trịnh Thị Hồng Thắm 28/09/2021