Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 05/07/2022
3 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 05/07/2022
4 Trần Tất Thắng 05/07/2022
5 LÊ TRƯỜNG VŨ 05/07/2022
6 Huỳnh Thiếu Phương 05/07/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 05/07/2022
8 TẠ CHÍ DŨNG 05/07/2022
9 PHẠM THỊ KIM CHI 05/07/2022
10 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU GIA NGHI 05/07/2022