Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mạc Quốc Như Hùng 27/10/2021
3 PHÓ TUẤN HẢI 27/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 27/10/2021 05/11/2021
5 TRẦN VĂN THI 27/10/2021 05/11/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Tình 27/10/2021 29/10/2021
7 TRƯƠNG CÔNG DUY 27/10/2021 29/10/2021
8 Ta thanh ngan 27/10/2021 29/10/2021
9 LÝ ANH 27/10/2021 28/10/2021
10 NGUYỄN VĂN NGỌ 27/10/2021 10/11/2021