Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần hương 15/10/2019
2 trần hương 15/10/2019
3 trần hương 15/10/2019
4 ông từ quyên 15/10/2019
5 Nguyễn Anh Thư 15/10/2019 22/10/2019
6 Nguyễn Trung Hiếu 15/10/2019
7 Phạm Hồng Thái 15/10/2019
8 Phạm Hồng Thái 15/10/2019
9 Phạm Minh Dũng 14/10/2019 17/10/2019
10 Phạm Chí Khang 14/10/2019 21/10/2019