Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HÒA PHƯƠNG THỦY 27/07/2021
2 Nguyễn Thanh Hải 27/07/2021
3 NGUYỄN HÒA PHƯƠNG THỦY 27/07/2021
4 VŨ XUÂN THÂN 27/07/2021
5 LÂM ĐỨC QUANG 27/07/2021
6 ĐOÀN QUANG THÀNH 27/07/2021
7 LÂM MỸ LỆ 27/07/2021
8 BÙI THỊ NGỮ 27/07/2021
9 Lê Phúc Hiệp 27/07/2021
10 PHAN THÙY TRINH 27/07/2021