Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Thu Trâm 04/03/2021
2 Nguyễn Minh Tâm 04/03/2021
3 Phạm Ngọc Kim Thanh 04/03/2021
4 NGUYỄN BÁ HOÀNG 04/03/2021
5 TRƯƠNG THỊ HỒNG 04/03/2021
6 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 04/03/2021
7 NGUYỄN NGỌC DUNG 04/03/2021
8 Tran Thai Thao Van 04/03/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 04/03/2021
10 PHẠM THẮNG TAM 04/03/2021