Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Hoàng 20/05/2022
3 Trần Lê Tuấn Huy 20/05/2022
4 Huỳnh Thị Hồng Châu 20/05/2022
5 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
6 trần duy mỹ 20/05/2022
7 Bùi Thị Xuân Thảo 20/05/2022
8 Trần Lê Tuấn Huy 20/05/2022
9 Trần Thị Thanh Hương 20/05/2022
10 Nguyễn Thị Minh Hà 20/05/2022