Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NGUYỄN HOÀNG LINH 30/11/2021
3 Từ Chinh Tường 30/11/2021
4 Nguyễn Hoàng Mai Phương 30/11/2021
5 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 30/11/2021
6 VŨ THỊ NGỌC YẾN 30/11/2021
7 Hoàng Thụy Kim Ngân 30/11/2021
8 Nguyễn Viết Thanh 30/11/2021
9 Nguyễn Hoàng Mai Phương 30/11/2021
10 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI AN THỊNH PHÁT 30/11/2021