Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Trang Nhung 18/05/2022 25/05/2022
3 LÊ THỊ THÚY KIỀU 18/05/2022 27/05/2022
4 Lê Thị Kiều Oanh 18/05/2022
5 ĐÀM XUÂN THÀNH 18/05/2022 19/05/2022
6 NGUYỄN THANH TOÀN 18/05/2022 19/05/2022
7 PHẠM VĂN MƯỜI 18/05/2022 19/05/2022
8 TRẦN ANH TUẤN 18/05/2022 19/05/2022
9 HUỲNH THỊ NGỌC ĐÀO 18/05/2022 01/06/2022
10 TRẦN ANH TUẤN 18/05/2022 19/05/2022