Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Uyên Nam Phát 25/05/2022
3 Uyên Nam Phát 25/05/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯƠNG SINH BẢO 25/05/2022
5 BÙI THỊ QUẾ LINH 25/05/2022
6 NGO THI THU NGA 25/05/2022
7 Hoàng Đức Minh Thiện 25/05/2022
8 TRẦN THỊ ANH ĐÀO 25/05/2022
9 Trương Tuyết Như 25/05/2022
10 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 25/05/2022