Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
4 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
5 nguyễn thái minh cường 16/05/2022 29/06/2022
6 Trần Thị Hồng Lý 16/05/2022
7 Nguyễn Thị Xuân Hương 16/05/2022 29/06/2022
8 Lê Anh tuấn 16/05/2022
9 MAI QUANG TRUNG 16/05/2022
10 Nguuyễn Ngọc Ánh Thảo 16/05/2022