Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Ngọc My 21/01/2022
3 Ngô Yến Như 21/01/2022
4 HOÀNG VĂN TRƯỞNG 21/01/2022 18/02/2022
5 Lê Thị Ngọc Diệp 21/01/2022 26/01/2022
6 Hà Kim Phụng 21/01/2022 24/01/2022
7 NGUYỄN VĂN THIỆN -UQ - NH ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 21/01/2022 11/02/2022
8 NGUYỄN THỊ THU VÂN 21/01/2022 11/02/2022
9 CÔNG TY TNHH Ô TÔ CHUNG MINH 21/01/2022 28/01/2022
10 TRẦN VĂN TƯỜNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN 21/01/2022 18/02/2022