Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HO CHI MINH CITY BOOK DISTRIBUTION FAHASA CORP-UPS 21/10/2019 30/10/2019
2 CÔNG TY CP DỊCH VỤ TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN CỬU LONG-UPS 21/10/2019 30/10/2019
3 R BOOK COM.LTD-UPS 21/10/2019 30/10/2019
4 Nguyễn Đình Hiếu 21/10/2019
5 Nguyễn Đình Hiếu 21/10/2019
6 nguyễn thị thái chơn 21/10/2019
7 nguyễn thị thái chơn 21/10/2019
8 nguyễn thị thái chơn 21/10/2019
9 Lý Quốc Cường 21/10/2019
10 Trần Quốc Hoàn 21/10/2019