Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Liên 12/05/2021
2 PHẠM THỊ KIM TUYẾT 12/05/2021
3 Nguyễn Thị Bích Loan 12/05/2021
4 Đặng Thị Liên 12/05/2021
5 Cô Thị Nhiều 12/05/2021
6 ĐÀO HỮU LỘC 12/05/2021 19/05/2021
7 NGUYỄN THỊ KIM CHI 12/05/2021
8 NGUYỄN THỊ BẠCH MAI 12/05/2021 17/05/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐÔ NA 12/05/2021
10 Nguyễn Thảo Vy 12/05/2021