Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Xuân Thảo 20/05/2022
3 Trần Lê Tuấn Huy 20/05/2022
4 Trần Thị Thanh Hương 20/05/2022
5 Nguyễn Thị Minh Hà 20/05/2022
6 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
7 Hoàng Thị Thanh Phong 20/05/2022
8 VÕ THỊ THANH BẢO YẾN 20/05/2022 25/05/2022
9 LÊ PHỤC NHƯ 20/05/2022
10 Trần Thị Thu Hương 20/05/2022