Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THANG MÁY SAO PHƯƠNG NAM 23/05/2022
3 Bùi Chiêu Hạ 23/05/2022
4 La Thị Thu Thúy 23/05/2022
5 Phương thảo 23/05/2022
6 NGUYỄN THỊ UYÊN LINH 23/05/2022
7 Linh Phạm Vũ Bá 23/05/2022
8 Hoàng Thị Thanh Tâm 23/05/2022
9 Võ Thị Nương 23/05/2022
10 Trần Thị Hoa 23/05/2022