Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bảo Duy Khang 16/10/2021
2 Dương Cát Hiền 16/10/2021
3 TRẦN THANH THẢO 15/10/2021
4 Ngô Đình Ngọc Mai 15/10/2021
5 TRẦN THỊ CẨM LỆ 15/10/2021
6 VŨ THỊ LAN ANH 15/10/2021 21/10/2021
7 LÊ QUÝ THỌ 15/10/2021
8 Hứa Ngọc Nhi 15/10/2021
9 Phạm Quốc Thắng 15/10/2021
10 Phạm Quốc Thắng 15/10/2021