Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ TẤN THÀNH 25/04/2019
2 Lê Thị Huyền Anh 25/04/2019
3 HUỲNH THANH NHÃ 25/04/2019
4 Nguyễn Thị Thanh Mỹ 25/04/2019
5 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THÁI BÌNH 25/04/2019 10/05/2019
6 Từ Ngọc Đức 25/04/2019 02/05/2019
7 Phạm Đoàn Ánh Vân 25/04/2019 30/04/2019
8 Nguyễn Thị Thùy Hương 25/04/2019 03/05/2019
9 NGUYỄN QUANG TRUNG 25/04/2019 03/05/2019
10 HTX VẬN TẢI-DU LỊCH 27.7 25/04/2019 02/05/2019