Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Huyền Anh 29/09/2022
3 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 29/09/2022
4 Lã Đình Khởi 29/09/2022
5 TRẦN VĂN THI 29/09/2022
6 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 29/09/2022
7 Trần Thị Mai Vi 29/09/2022 04/10/2022
8 Cao Thị Hoài Chung 29/09/2022
9 TRẦN VĂN THI 29/09/2022 06/10/2022
10 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 29/09/2022