Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Cao Ánh Nguyệt 20/09/2021
2 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 20/09/2021
3 LÊ HOÀNG THỊ CẨM DUNG 20/09/2021 22/09/2021
4 NGUYỄN ANH ĐÀO 20/09/2021 23/09/2021
5 nguyễn tiến vĩnh 20/09/2021
6 NGUYỄN THỊ NHƯ LAN 20/09/2021
7 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021
8 Bưu điện (Mrs Tuyến) 20/09/2021 27/09/2021
9 HOÀNG XUÂN TRUNG 20/09/2021 22/09/2021
10 Tống Thị Thu 20/09/2021