Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Ngọc Châu 21/09/2021 24/09/2021
2 HUỲNH THỊ HƯƠNG LAN 21/09/2021
3 Lê Phan Thảo Ly 21/09/2021 24/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THỦY 21/09/2021 27/09/2021
5 Trần Vân Anh 21/09/2021 24/09/2021
6 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 21/09/2021 27/09/2021
7 Phạm Trang Hồng Nhựt 21/09/2021 24/09/2021
8 Hoàng Đức 21/09/2021 24/09/2021
9 Nguyễn Lê Minh Châu 21/09/2021
10 Lê Võ Thùy Trang 21/09/2021 24/09/2021