Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG THỊ KIM ỐC 30/07/2021
2 Nguyễn Quốc Tân 30/07/2021
3 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 30/07/2021 16/08/2021
4 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 30/07/2021 16/08/2021
5 THAI THI KIM QUY 30/07/2021
6 Nguyễn Đình Huy 30/07/2021 04/08/2021
7 Phạm Thanh Phong 30/07/2021 04/08/2021
8 Trần Hồng Lê 30/07/2021
9 TẤT TRÍ PHƯƠNG 30/07/2021 04/08/2021
10 NGUYỄN VĂN MỸ 30/07/2021 03/08/2021