Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 03/12/2021
4 TRẦN THỊ LOAN PHƯỢNG 03/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HÒA 03/12/2021
6 TRẦN THỊ LOAN PHƯỢNG 03/12/2021
7 ĐỖ QUAN THIÊN VĂN 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 03/12/2021
9 Trần Thị Diệu Ngọc 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 03/12/2021